Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công việc gồm những gì?

Nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Hay còn có thể hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Nghiệm thu công trình được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào bản vẽ và các số đo chất lượng công trình đã được thi công từ đó đưa ra đánh giá công trình có đạt chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Hồ sơ nghiệm thu thang máy hoàn thành bao gồm:

  1. Các biên bản nghiệm thu, các tài liệu làm căn cứ để thực hiện công tác nghiệm thu công trình. Biên bản nghiệm thu và bảng tính giá trị khối lượng công việc được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình đó hoàn thành.
  • nghiệm thu đầu vào
  • nghiệm thu vật liệu
  • nghiệm thu hoàn thành công việc
  • nghiệm thu thử tải
  • nghiệm thu đưa vào sử dụng

     2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị do nơi sản xuất cấp; các phiếu kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, thiết bị do một tổ chức chuyên môn, tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện (nếu cần)

  • các chứng chỉ C/O, C/Q với hàng nhập khẩu
  • nhật ký thi công
  • bản vẽ hoàn công
  • giấy chứng nhận kiểm định

Nghiệm thu là công việc rất cần thiết để đảm bảo công trình xây dựng có đủ tiêu chuẩn chất lượng để đưa vào sử dụng hay không.

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: