Công tắc hành trình sử dụng cho thang máy tải hàng

Công tắc hành trình là thiết bị được gắn ở cuối tầng thấp nhất và ở trên tầng cao nhất của hệ thống thang máy tải hàng .

Mỗi đầu được gắn 3 cái có vai trò giống nhau nhưng hoạt động hoàn toàn độc lập thang máy chạy quá hành trình sẽ gặp công tắc thừ nhất nếu công tắc đó có vấn đề thì sẽ đến lượt cái thứ hai sau đó là cái thứ ba , các công tắc hành trình này đảm bảo cho thang không bị vượt quá hành trình, gây nguy hiểm cho người và hàng hóa trong cabin, thang sẽ không bị đội phòng máy và không đục hố Pit 

Video giới thiệu công tắc hành trình cho thang máy

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: