Kiểm định thang máy

Thế nào là kiểm định thang máy?

kiểm định thang máy hay được hiểu là Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

kiem dinh thang may

Các trường hợp cần Kiểm định thang máy

Thang máy là một trong 25 danh mục thiết bị bắt buộc phải kiểm định an toàn theo Theo thông tư 32 /2011/ TT-BLĐTBXH. Do vậy khi bắt đầu, cũng như trong quá trình sử dụng thang máy các đơn vị chủ quản phải kiểm định lần đầu cũng như kiểm định thang máy định kỳ để đảm bảo an toàn 100% cho người sử dụng. Có các hình thức kiểm định thang máy như sau:

Kiểm định thang máy bất thường: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thang máy theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kiểm định thang máy lần đầu: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi thang máy lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng.

kiem dinh thang may

Kiểm định thang máy định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy. Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình Kiểm định thang máy

- Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của thang máy.  sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với thực tế (về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu). các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy (nếu có).Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải thang máy, thang máy tải hàng:

 Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy. các thiết bị lắp đặt trong buồng , vị trí lắp đặt các bảng, tủ điều khiển trong buồng máy, khoảng cách an toàn giữa chúng với các kết cấu xây dựng trong buồng máy

 - Kiểm tra kỹ thuật cáp treo cabin- đối trọng, điện trở cách điện mạch động lực căn cứ theo cấp điện áp

 - Kiểm tra việc lắp đặt cụm máy đồng bộ lên bệ (giá) máy phải chắc chắn và trong tình trạng hoạt động tốt.

 - Kiểm tra phanh cơ điện: tình trạng kỹ thuật của bánh phanh, má phanh, lò xo phanh

 - Kiểm tra các puly. tang dẫn cáp, hướng cáp và cố định đầu cáp/xích

 - Kiểm tra việc bố trí các công tắc điện trong buồng

 - Kiểm tra cabin và các thiết bị trong cabin


Bao nhiêu lâu kiểm định thang máy một lần


kiem dinh thang may


- Thời hạn kiểm định định kỳ là 04 năm. Đối với thang máy điện đã sử dụng trên 20 năm thời hạn kiểm định thang máy định kỳ là 1 năm.

- Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.

- Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

- Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thì thực hiện theo quy định của Quy chuẩn đó.


Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: