Quy trình bảo trì định kỳ thang máy

Kế hoạch bảo trì trong 12 tháng thang máy, thang máy tải hàng

Để thực hiện tốt công tác bảo trì thang máy, thang máy tải hàng chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về công tác kiểm tra bảo trì từng tháng sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.

thang máy, thang máy tải hàng

Công tác kiểm tra thiết bị của thang máy, thang máy tải hàng, hàng tháng như sau:

Tháng 1

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Tủ điều khiển.
 • Hộp đấu dây cầu chì.

Tháng 2

 • Vệ sinh phòng máy của thang máy, thang máy tải hàng các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Phanh điện từ
 • Máy kéo
 • Động cơ
 • Governor

Tháng 3

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, door lock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Yếm cửa (Trong và ngoài cửa car).
thang máy, thang máy tải hàng

Tháng 4

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Máy kéo.
 • Bộ đếm xung, phát tốc.
 • Bộ truyền cửa.

Tháng 5

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Các phần liên quan đến cửa.
 • Động cơ cửa.
 • Hộp đầu cửa phòng thang .
 • Quạt thông gió phòng thang.
 • Sự hoạt động của cửa.

Tháng 6

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển bảo.
 • Hộp móng ngựa.
 • ống và đầu nối.
 • Hệ thống dây cordon.
 • Đối trọng.
 • Kiểm tra định kỳ 06 tháng 01 lần.
bao tri thang may

Tháng 7

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, thang máy, thang máy tải hàng kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đâù car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Tủ điểu khiển.

Tháng 8

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, trình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Phanh điện từ.

Tháng 9

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu cửa, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Yếm cửa (car và ngoài tầng).

Tháng 10

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Bộ đếm xung, phát tốc.
 • Cáp các loại.
 • Máy kéo.

Tháng 11

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Các phần liên quan đến cửa.
 • Hộp bảo vệ đổi tốc độ.
 • Sự hoạt động của cửa.

Tháng 12

 • Vệ sinh phòng máy, các thiết bị trong phòng máy, kiểm tra bề ngoài của phanh điện từ, các trạng thái khi thang vận hành, đèn báo các loại, các nút nhấn, đèn cấp cứu, tình trạng của đầu car, hộp bảo vệ chuyển đổi tốc độ, doorlock, hộp bảo vệ cửa thoát hiểm, tình trạng hố thang và các biển báo.
 • Các thiết bị trong phòng thang
 • Các thiết bị trong hố
 • Các đường an toàn

­­­Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo trì, mang lại hiệu quả cao trong công tác phục vụ khách hàng, bảo vệ tốt nhất cho các thiết bị thang máy, Công ty thang máy chúng tôi mong rằng Quý Khách hàng hỗ trợ nhiệt tình trong việc kiểm tra bảo trì của Công ty chúng tôi theo bảng danh mục kiểm tra định kỳ 06 tháng, bảng danh mục này đã được nghiên cứu kỹ và phù hợp với tiêu chuẩn của thang máy, thang máy tải hàng.