Kích thước tiêu chuẩn thang máy

Kích thước tiêu chuẩn thang máy gia đình.

Việc chọn một vị trí trong toà nhà để xây dựng sao cho việc xây dựng đạt kích thước tiêu chuẩn thang máy là việc rất quan trọng. Ngoài việc tính toán về lưu lượng giao thông cho toà nhà, cần phải đảm bảo cả về mặt thẩm mỹ kiến trúc và tiện lợi cho người sử dụng. Khi có được vị trí tốt trong toà nhà để xây dựng hố thang, Cần kiểm tra các kích thước xem có đảm bảo để lắp đặt, ACG chúng tôi xin giới thiệu kích thước tiêu chuẩn thang máy khách hàng tham khảo.

Kích thước thang máy

Bản vẽ Kích thước giếng thang tiêu chuẩn của thang máy loại 300kg - 350 kg

Bản vẽ Kích thước giếng thang tiêu chuẩn của thang máy loại 450kg - 550 kg


 • Sai số cho phép là +(-) 25mm
 • Độ cao OH được tính từ khoảng cách từ sàn phòng máy đến tầng cao nhất tối thiểu 3800 mm
 • Hố của thang máy PIT tối thiêu 800 mm
 • Kích thước phòng máy tố thiểu 1300 mm so với sàn phòng máy
 • Lỗ thả cáp treo có kích thước 700 x 700 nằm trên sàn phong máy.
 • Làm lanh tô cửa, lanh tô quang hố thang kích thước lanh tô 200x200mm
 • Cung cấp nguồn 3 pha tơi phòng máy

Ngoài ra trên thị trường hiện nay có các loại thang chân không, thang gia đình chay Monen xoán, thang đặt động cơ đáy hố thang máy… ở bài viết này chúng tôi chỉ phẩn tích loại thang máy dung động cơ kéo thong dụng trên thị trường hiện này.

Kích thước tiêu chuẩn thang máy tải khách

Cũng giống như thang máy gia đình, thang máy tải khách cung cần có kích thước tiêu chuẩn, tuy nhiên thang máy tải khách khách với thang máy gia đình ở tải trọng của nó, thông thường tải trong của thang máy tải khách từ 450 kg – 1600 kg. Như vây thang máy tải khách cũng tuân theo các kích thước tiêu chuẩn thang máy.

 • Sai số cho phép là +(-) 25mm
 • Độ cao OH được tính từ khoảng cách từ sàn phòng máy đến tầng cao nhất tối thiểu 4200 mm
 • Hố của thang máy PIT tối thiêu 1400 mm
 • Kích thước phòng máy tố thiểu 1800 mm so với sàn phòng máy
 • Lỗ thả cáp treo có kích thước 1200 x 1200 nằm trên sàn phong máy.
 • Làm lanh tô cửa, lanh tô quang hố thang kích thước lanh tô 200x200mm
 • Cung cấp nguồn 3 pha tơi phòng máy

Kích thước tiêu chuẩn thang máy tải hàng

Thông thường thang máy tải hàng có tải trọng chuyên chở tương đối lớn do đó việc thiết kế cũng đòi hỏi không gian rộng lớn sao cho chuyên chở được nhiều hàng hóa nhất. Các loại kích thước tiêu chuẩn thang máy tải hàng theo bản sau:

ACG  
*********
Address: No.7, Alley 260/1 Doi can, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Office: No. 22 De To Hoang, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84.4). 38632428 | 62.92.72.87 | F: (84.4). 38632428 | M: 0983500997
Email: achauelevator@gmail.com
Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: