Thiết kế thang máy bảy tầng cho chung cư mini

Thiết kế thang máy bảy tầng cho chung cư mini

Khi một dự án xây dựng có triển khai lắp đặt  thang máy, việc thiết kế thang máy tính toán lưu lượng phù hợp với chức năng của tòa nhà, đạt đủ các yêu cầu về mặt thiết kế thang máy, mỹ thuật thang máy để chuẩn bị cho dự án là một điều rất quan.....

Thiết kế kỹ thuật thang máy gia đình 6 tầng 300-400kg

Thiết kế kỹ thuật thang máy gia đình 6 tầng 300-400kg

Thiết kế luôn là khâu quan trọng nhất, kích thước không phù hợp với thang sẽ gây khó khăn trong khâu lắp đặt cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của thang. Vì vậy khi thiết kế cầu thang máy nhà thầu nên chú trọng hơn để kích thước thang.....

Bản vẽ xây dựng thang máy gia đình 5 tầng

Bản vẽ xây dựng thang máy gia đình 5 tầng

Khi một dự án xây dựng có triển khai lắp đặt, xây dựng thang máy, việc thiết kế thang máy tính toán lưu lượng phù hợp với chức năng của tòa nhà, đạt đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật mỹ thuật để chuẩn bị cho dự án là một.....

Bản vẽ thiết kế thang máy gia đình 350kg loại 4 tầng

Bản vẽ thiết kế thang máy gia đình 350kg loại 4 tầng

Khi một dự án xây dựng có triển khai lắp đặt  thang máy, việc thiết kế thang máy tính toán lưu lượng phù hợp với chức năng của tòa nhà, đạt đủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật mỹ thuật để chuẩn bị cho dự án là một điều rất quan.....

1 2